Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης επηρέασε αρκετά την εκκλησιαστική μουσική, επέφερε δε ισχυρό κτύπημα και συνετέλεσε επομένως στην αλλοίωσιν της εν μέρει και όχι κατ’ ουσίαν.Κανείς δεν αρνείται ότι η μουσική κλίμαξ της Ανατολής τυγχάνει κοινή με την ελληνική. Oι Άραβες συγγραφείς του Ι' και ΙΑ' μ.Χ. αιώνος ομολογούσαν ότι από τους Βυζαντινούς έλαβαν την τέχνη της μουσικής.
Σπουδαίοι υμνογράφοι και μουσικοί της εποχής είναι: o Γενάδιος ο Σχολάριος, ο Κωνσταντινος Λάσκαις ο Πωγωνιάτης, o Αθανάσιος Ραψακίτας ή Ραψακιώτης, o Νικόλαος Μαλαξός, o Ιουστίνος o Δεκάδυος o Μανουήλ ο Χαρτοφύλαξ, o Παχώμιος Ρουσάνος ο και Ρακενδίτης, o Μάξιμος Μαργούνιος, ο Ιερεμίας ο Τρανός, ο Γαβριήλ Σευήρος και πολλοί άλλοι.
Μετά την Άλωση μεγάλοι ήταν οι πρωτοψάλτες της αγιότατης Μεγάλης εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως όπως ο Γρηγόριος Μπούνης ο Αλυάτης ιερομόναχος, ο επί της αλώσεως Πρωτοψάλτης της Αγίας Σοφίας, ο Μανουήλ ή Εμανουήλ Χρυσάφης ο παλαιός, ο επί της αλώσεως Λαμπαδάριος του ναού της Αγίας Σοφίας,ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο νέος, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Γεώργιος Ραιδεστηνός, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, Παναγιώτης Χαλατζόγλους, Πρωτοψάλτης της Μ.Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Δανιήλ ο από Τυρνάβου της Θεσσαλίας, ο Ιάκωβος ο Πελοποννήσιος, ο Πέτρος ο Βυζάντιος ο και Φυγάς, ο Μανουήλ ο Βυζάντιος, ο Γρηγόριος ο Λευίτης ο Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας είναι εκ των τριών εφευρετών της νυν εν χρήση γραφικής μεθόδου, ο Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος, ο Αντώνιος Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Βυζάντιος, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Στέφανος Μιχαήλ, Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Σταυράκης Γρηγοριάδης, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Γεώργιος Ραιδεστηνός ο Β΄, τοποτηρητής του τότε επιζώντος και ασθενούντος Στεφανού του Λαμπαδαρίου, ο Νικόλαος Στογιάνοβιτς, Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος Α΄ δομέστικος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Μιχαήλ Παυλίδης, Β' δομέστικος της Μεγάλης Εκκλησίας και ο Γεώργιος Βιολάκης, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας.