Ο Πέτρος o Πελοποννήσιος, Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο δικαίως θαυμαζόμενος ως έξοχος μουσικοδιδάσκαλος και ως κλασικός συγγραφέας, του οποίου τα έργα και το απλό και απέριττο και σεμνό και επιβάλλον εκκλησιαστικό μουσικό μέλος και ύφος, έμειναν ως πολύτιμος οδηγός στους ιεροψάλτες και ως μνημείο κλασικό της ιεράς μουσικής. Μετά τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, πρόδρομος της μέχρι σήμερα παρασημαντικής δικαίως θεωρήται, ο ονομαστός μουσικός και μελοποιός Γεώργιος ο Κρης, ο οποίος δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα του ιεροψάλτου αλλά όμως του διδασκάλου γιαυτό και ανέδειξε διακεκριμένους πρωτοψάλτες.